written by
Karel Spiessens

Evaluatie van onderaannemers in de bouwsector

2 min read

Bij het samenwerken met onderaannemers is het belangrijk voor algemeen aannemers om de onderaannemer te screenen. Wanneer er al is samengewerkt met de onderaannemer, kan dit door te kijken naar opgestelde evaluaties. Voor nieuwe onderaannemers moet de keuze gemaakt worden door referenties. Door samen te werken met de juiste partners kunnen heel wat problemen tijdens en na de uitvoering van de werken vermeden worden. Maar hoe verloopt dit evaluatieproces nu? En wat zijn de aandachtspunten?

Goede samenwerking

Alles begint bij het maken van duidelijke afspraken en communicatie bij beide partijen. De aannemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle informatie aan de onderaannemer nodig voor het correct uitvoeren van de werken. Dit omvat o.a. omschrijving van de werken, bestek, laatste versie van de plannen en details, veiligheidsplan en afspraken, etc. Omgekeerd is de onderaannemer ook verplicht een aantal zaken aan te leveren: personeelsaantal, referenties en/of aanbevelingsbrieven, certificaten en attesten, bedrijfs- en contactgegevens etc.

Ook tijdens de contractonderhandelingen moet alles duidelijk voor beide partijen op papier staan zodat latere discussies vermeden worden.

Indien dit alles juist en tijdig wordt gecommuniceerd en in een contract wordt omgezet, kunnen de werken op een goede manier aangevat worden. Bij aanvang van de werken op de werf is het sterk aangeraden nog een onthaal te organiseren voor de mensen ter plekke. Hier kunnen de afspraken op de werf worden toegelicht, veiligheid, toegankelijkheid en werfinrichtingsplan, Check-in-at-work (CIAW), etc.

Op welke criteria de onderaannemer beoordelen

Na het uit voeren van de werken wordt de onderaannemer beoordeeld op een aantal criteria. In de meeste gevallen wordt een score gegeven op een aantal algemene punten die vervolgens worden toegelicht door de evaluator. Enkele criteria die regelmatig gebruikt worden zijn: kwaliteit van de werken, planning, veiligheid, gezondheid en milieu, respecteren van afspraken, documentatie, service, certificaten, facturatie en nazorg.

Andere criteria kunnen afhangen van de bedrijfsfilosofie van de algemeen aannemer of van het type project waarop men samenwerkt.

Wie beoordeelt de onderaannemer

De beoordeling van de onderaannemer moet steeds gebeuren door de personen die actief betrokken waren bij de samenwerking. In de meeste gevallen zal dit dus de project- en werfleiding zijn van het project. Ook de mening van een externe partij zoals bijvoorbeeld een veiligheidscoördinator kan eventueel invloed hebben op de scores.

Het nut van onderaannemers evalueren

Aannemers houden deze evaluaties bij in hun eigen, persoonlijke database. Een evaluatie na het einde van een samenwerking is steeds subjectief maar kan in de toekomst wel als referentie dienen wanneer er een beslissing moet worden genomen om opnieuw met de partij in zee te gaan. Een onderaannemer kan bijvoorbeeld op de zwarte lijst terecht komen na een slechte samenwerking en zal dan geen werk meer aangeboden krijgen.

Een openbare, globale score van onderaannemers kan het screening proces van aannemers vergemakkelijken. Met de toename van digitale platformen in de bouwsector, zullen meer bedrijven op één centrale plaats op zoek gaan naar bouwpartners. Deze score kan voor aannemers een handige tool zijn om een eerste screening te doen van nieuwe onderaannemers. Anderzijds kan het voor de bouwbedrijven een manier zijn om zich te onderscheiden van de concurrentie.

De oplossing? Gebruik Brickbook!

Brickbook is een aankoopplatform voor aannemers en onderaannemers in de bouwsector. Aannemers kunnen snel en eenvoudig offertes aanvragen aan onderaannemers via onze database of marktplaats en deze opvolgen via Brickbooks projectentool. Daarnaast kan de kwaliteit van de onderaannemers gecontroleerd worden door hun referenties en reviews raad te plegen. Start nu gratis!